Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Zlecenia na wyroby medyczne

Co to są wyroby medyczne

Wyroby medyczne to np.: protezy, aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny.

Jak otrzymać zlecenie na wyroby medyczne

Zlecenie na wyroby medyczne wystawia najczęściej lekarz, ale też pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta lub inne osoby uprawnione. Nie zawsze wystarczy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Obowiązuje też zasada specjalizacji, czyli zlecenie na okulary wystawia okulista, a na zakup wózka inwalidzkiego m.in.: ortopeda, neurolog, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej czy reumatolog.

Wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty pacjenta u lekarza. Lekarze mają możliwość potwierdzenia zlecenia od razu, dzięki czemu pacjent nie musi iść w tym celu do oddziału wojewódzkiego NFZ.

W związku z epidemią koronawirusa lekarz (lub inna osoba uprawniona) może wystawić zlecenie na wyrób medyczny w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

W przypadku, gdy zlecenie na wyroby medyczne zostanie wystawione w formie papierowej poza systemem e-ZWM (system weryfikacji zleceń) ,pacjent jest zobowiązany do potwierdzenia zlecenia w Oddziale Wojewódzkim NFZ .Zlecenie można przekazać osobiście do dowolnie wybranego OW NFZ z wykorzystaniem systemów teleinformacyjnych np. skan /email

Jaki jest okres ważności zlecenia

Zlecenie na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania

sześć kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku) i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ

Nie zrealizujesz zlecenia za miesiące, które już upłynęły.

Podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie z dnia 29 maja 2017 r. (Dz. U. 2019 poz. 1267 z późn. zm.)

Art. 2 pkt 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. 2020 r. poz. 357)