Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Projekt UE


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przychodnia – Nowy Dwór” sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą „Organizacja opieki koordynowanej poprzez nawiązanie współpracy z innymi placówkami medycznymi oraz zakup sprzętu medycznego przez NZOZ Przychodnia Nowy Dwór Sp. z o.o.” w ramach działania 6.2 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Numer umowy o dofinansowanie RPDS.06.02.00-02-0011/16-00

Wartość projektu 653 600,00 PLN

Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 555 560,00 PLN, co stanowi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Celem projektu jest inwestycja w sprzęt medyczny na poziomie POZ i AOS w placówce prowadzonej przez Wnioskodawcę na terenie województwa dolnośląskiego, przyczyniająca się do rozwoju opieki koordynowanej z uwzględnieniem środowiskowych form opieki na zasadach i w zakresie zgodnym z dokumentami strategicznym w sektorze zdrowia tj. Policy Paper w placówkach(POZ i AOS) i miedzy nimi, do 30.06.2018 roku.

Loga: Fundusze Europejskie Program Regionalny - Dolny Śląsk - Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 

Poniżej znajduje się skan z Protokołu z wyboru ofert dla Zapytania ofertowego nr 1/2023 Zakup i dostawa sprzętu informatycznego.

Pliki do pobrania

Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego 1/2023
Protokół z wyboru ofert dla zapytania ofertowego 1/2023