Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Medycyna pracy

Medycyna pracy w naszej przychodni znajduje się na I piętrze - Gabinet numer 18

LEKARZE:

Lekarz spec. medycyny pracy
Halina Pawłowska-Koziełł

KONTAKT:
Rejestracja - 
(71) 358 78 70
Podpisywanie umów - 605 422 299

Świadczymy swoim Pacjentom kompleksową opiekę profilaktyczną i diagnostyczną w oparciu o bazę medyczną (laboratorium, USG, RTG, EKG). W ramach przychodni sprawnie funkcjonuje wiele poradni specjalistycznych, w których pracuje wykwalifikowany personel medyczny posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe i nieustannie podnoszący swoje kwalifikacje.

Pracownicy wykonują wszystkie niezbędne badania szybko, solidnie i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w trosce o komfort Pacjenta. Badania przeprowadzane są na miejscu, codziennie w godzinach rannych i popołudniowych. Czas trwania badań wynosi ok. 4 godz. Oferowane przez nas usługi cechuje kompleksowość, rzetelność, szybkość otrzymywania wyników oraz przyjazna atmosfera obsługi Pacjentów.
Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do firm, przedsiębiorstw oraz instytucji, na których ciąży obowiązek profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy zapewnianej swoim pracownikom.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art.12 ust.1 Ustawy z dnia 17 października 2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy Dz.U.Nr 220 poz 1416 badania pracowników są wykonywane wyłącznie na podstawie pisemnej umowy pracodawcy zawartej z podstawową jednostką służby medycyny pracy.

Wykonujemy badania dla osób samozatrudniających się: osób prowadzących własną działalność gospodarczą, rolników indywidualnych i pracujących z nimi domowników, członków spółdzielni produkcji rolnej. Zakres badań dobierany jest na podstawie wymienionych we wniosku czynników szkodliwych oraz na podstawie wskazówek metodycznych stanowiący załącznik do Dz. U. Nr 24 poz. 110 z dnia 02.02.1996r.

Zakresy badań Medycyny Pracy:

  • badania wstępne
  • badania kontrolne
  • badania sanitarno - epidemiologiczne z wpisem do książeczki zdrowia
  • badania kierowców
  • badania wysokościowe

Wzór umowy  i  charakterystyka stanowiska pracy

Pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz terminowego kierowania ich na badania profilaktyczne. Pracownik, który nie posiada aktualnego orzeczenia o przydatności do pracy na danym stanowisku nie może zostać dopuszczony do pracy.
Wzór umowy na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) wraz z charakterystyką stanowiska pracy stanowiącą integralną część umowy. Umowę należy wypełnić w dwóch egzemplarzach, natomiast formularz charakterystyki stanowiska pracy po jednym egzemplarzu dla każdego stanowiska występującego w firmie.
Na podstawie charakterystyki lekarz medycyny pracy określa zakres badań dla danego stanowiska. Komplet wypełnionych dokumentów można dostarczyć osobiście w godzinach 07.00 – 14.30 (pok. 14 I piętro) lub wysłać pocztą na adres: 
NZOZ „Przychodnia – Nowy Dwór” Sp. z o. o. ul. Nowodworska 91 a, 54-438 Wrocław

Prosimy o zgłaszanie się do Poradni Medycyny Pracy w godzinach: 8:00-13:30 i 15:00 - 17:00

Ostatni pacjent będzie przyjęty 30 minut przed końcem pracy lekarzy.

  1. Prosimy o rejestrację poprzez e-mail medycynapracy@nzoznowydwor.pl lub korzystając z formularza kontaktowego, z dwutygodniowym wyprzedzeniem wymaganego terminu badań, wykaz pracowników z wyszczególnieniem stanowiska pracy oraz zaznaczeniem szkodliwości i uciążliwości związanych z wykonywaną pracą.
  2. Na podstawie wykazu sporządzimy dla każdego pracownika terminarz badań i prześlemy go do Państwa.
  3. W przypadku konieczności zmiany ustalonego terminu należy skontaktować się z naszą Poradnią Medycyny Pracy.

Pliki do pobrania

Wzór umowy o świadczenia z zakresu Medycyny Pracy
Wzór umowy o świadczenia z zakresu Medycyny Pracy
Charakterystyka Stanowiska Pracy
Charakterystyka Stanowiska Pracy
Skierowanie do Medycyny Pracy
Skierowanie do Medycyny Pracy
Wzór wniosku dla osób samozatrudniających się
Wzór wniosku dla osób samozatrudniających się
Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne
Skierowanie na badanie sanitarno-epidemiologiczne