Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

RTG

Głównym zastosowaniem RTG jest diagnozowanie układu kostnego, prześwietlanie płuc i narządów.

Uwaga - badania RTG wykonywane są wyłącznie na podstawie skierowania wydanego przez lekarza.

 

Informacja

o wpływie działalności ze  źródłami promieniowana jonizującego.

Nazwa jednostki i adres:

Podstawa prawna informacji: Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r Dz.U.2021, poz. 1941 art. 32c pkt.2

Działalność naszej jednoski między innymi polega na:

  • stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące i uruchaminiu pracowni, w których są stosowane te urządzenia;

Działalność z w/w urządzeniami jest wykonywana na podstawie zezwolenia Dolnośląskiego Państwoego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia na promieniowanie jonizujące:

  • dla pracowników: stałe pomiary metodą dozymetrii indywidualnej (środowiskowej)
  • dla osób z ogółu ludności: okresowe pomiary dozymetryczne środowiska

W okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 nie zarejestrowano dawek przekraczającyh wyznaczone limity dawek granicznych dla personelu,

  • pomiary dozymetryczne środowiska oraz osłon stałych i ruchomych wykazały, że nie są przekraczane dopuszczalne limity dawek dla środowiska.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego (Dz.U. z 2005, poz. 168) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2021r w sprawie wskaźników pozwalających na wyznaczenie dawek promieniowania jonizującego stosowanych przy ocenie narażenia na promieniowanie jonizujące. Dz.U z 9 września 2021 poz.1657 oraz ustawy PRawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r.Dz.U z 2021 poz.1941 - dopuszczalna roczna watość narażenia na promieniowanie jonizujące w 2022 roku wynosiła:

  • dla pracowników zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące: dawka skuteczna 20 mSv na całe ciało, róznoważna: 20 mSv na oczy i 500 mSv na dłonie, przedramiona;
  • dla osób z ogółu ludności: skuteczna 1 mSv na całe ciało, równoważna 15 mSv na oczy i 50 mSv na skórę.

Z prowadzonych pomiaów dawek indywidualnych oraz pomiarów dozymetrycznych w środowisku wynika, że prowadzenie działalności przez naszą Jednostkę, związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, nie miało w 2022 roku negaywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

Parter - gabinety:
1
Rejestracja:
(71) 358 78 42
---