Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym

Prowadzący edukację: 

W Przychodni NZOZ „Nowy Dwór” edukację prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ. W razie potrzeby edukację prowadzi również lekarz.
Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, pokazy obsługi aparatu RR, rozdawanie ulotek, broszur, książek, zeszytów samokontroli, czasopism do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele:

• uzyskanie lepszej kontroli ciśnienia tętniczego,
• możliwość stosowania mniejszej liczby leków lub zmniejszenie ich dawek,
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych
• uświadomienie istoty choroby, ryzyka jej powikłań, oraz zasad monitorowania

Termin edukacji:

Edukacja jest prowadzona codziennie w gabinecie zabiegowym nr. 11 (parter), w gabinecie nr.32 na pierwszy piętrze oraz w domu pacjenta.

Edukowani pacjenci:

Odbiorca: wszyscy pacjenci zdeklarowani do Przychodni „Nowy Dwór”

 

Pliki do pobrania

Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym
Edukacja pacjentów z nadciśnieniem tętniczym