Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Komunikat dla Pacjentów

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacja epidemiologiczną oraz wystepującymi zachorowaniami na COVID-19 wśród naszgo personelu, niestety pracujemy w zmniejszonym składzie wskutek czemu czas obsługi oraz okres oczekiwania na konusultację lekarską, recepty i badania diagnostyczne może ulec wydłużeniu.

ORGANIZACJA PRACY PRZYCHODNI W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID-10

1. ZAPOTRZEBOWANIE NA RECEPTY - można zgłaszać drogą mailową poprzez specjalnie przygotowany formularz TUTAJ lub bezpośrednio na adres recepta@nzoznowydwor.pl

2. TELEPORADY W POSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ - zostają utrzymane konsultacje telefoniczne (e-recepty, e-zwolnienia). Lekarz na podstawie wywiadu telefonicznego podejmie decyzję czy i kiedy Pacjent ma się zgłosic do przychodni.

3. SZCZEPIENIA OCHRONNE DZIECI - odbywają się po wcześniejszej rejestracji, w wyznaczonym dniu i godzinie dziecko przychodzi wyłącznie z jednym opiekunem; na terenie przychodni konieczne jest stosowanie maseczki ochronnnej zakrywającej usta i nos; każdorazowo należy stosować sie do poleceńpersonelu. Do poradni dzieci zdrowych obowiązuje wejście-B

4. PORADNIE SPECJALISTYCZNE - Pacjent zgłasza się do przychodni nie wcześniej niż 5 minut przed wyznaczoną godzią wizyty; Pacjent zobowiazany jest do: założenia maseczki ochronnej zakrywającej usta i nos, wykonania dezyinfekcji rąk, wypełninia ankiedy epidemiologicznej, poddania się badaniu temperatury ciała. Ewentualne osoby towarzyszące proszone są na oczekiwanie na zewnątrz placówki.

5. PRACOWNIA RTG oraz DIAGNOSTYKA LABOLATORYJNA - ze względu na sytuację epidemiologiczną świadczenia udzielan są w pełnym reżimie sanitarnym w ograniczonym czasie pracy.