Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Edukacja pacjentów z otyłością

Prowadzący edukację:

W Przychodni NZOZ „Nowy Dwór” edukację prowadzą wszystkie pielęgniarki POZ. W razie potrzeby edukację prowadzi również lekarz.
Najczęstszą formą realizacji edukacji są: rozmowy, konsultacje z pacjentem i rodziną, rozdawanie ulotek, broszur, książek, czasopism do domu. Edukacja zdrowotna pacjenta i/lub jego rodziny dokumentowana jest w dokumentacji pielęgniarskiej.

Cele:

• zwiększenie poziomu wiedzy na temat prawidłowego żywienia
• rola aktywności fizycznej
• zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości
• zmiana nawyków żywieniowych oraz wzrost aktywności fizycznej
• uświadomienie pacjenta oraz ich rodzin o następstwach chorobowych otyłości

Termin edukacji:

Edukacja jest prowadzona codziennie w gabinecie zabiegowym nr. 11 (parter), w gabinecie nr.32 i 28 na pierwszy piętrze, oraz w domu pacjenta.

Edukowani pacjenci:

Osoby dorosłe ze wskaźnikiem BMI powyżej 30 oraz dzieci z BMI równym lub powyżej 95
centyla.