Przejdź do treści ››
Przejdź
do treści ››

Edukacja pacjentów z cukrzycą

Cele ogólne:

• Zapoznanie z istotą choroby
• Przygotowanie praktyczne i teoretyczne do zmiany zachowań zdrowotnych
• Przygotowanie do sprawnej realizacji samokontroli i samoopieki
• Zwiększenie psychicznej odporności i motywacji pacjenta
• Niedopuszczenie do wystąpienia późniejszych powikłań cukrzycy
• Osiągnięcie lepszej jakości życia u cukrzyka

Termin edukacji:

W NZOZ „Nowy Dwór” edukację prowadzi pielęgniarka diabetologiczna - 2 razy w miesiącu (2-gi i 4-ty wtorek miesiąca) w wyznaczonym gabinecie nr 21 na 1 piętrze. Edukację również prowadzą pielęgniarki POZ codziennie w domu pacjenta, gabinecie zabiegowym nr. 11 (parter) oraz w gabinecie nr.32 na pierwszy piętrze. W razie potrzeby edukację prowadzi również lekarz.

Edukowani pacjenci:

wszyscy pacjenci zdeklarowani do Przychodni „Nowy Dwór”

Pliki do pobrania

Edukacja pacjentów z cukrzycą
Edukacja pacjentów z cukrzycą