Diabetologia

Świadczenia w poradni diabetologicznej wykonywane są w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie.

W ramach poradni diabetologicznej zajmujemy się leczeniem zaburzeń gospodarki węglowodanowej, rozpoznaniem i leczeniem stanów przedcukrzycowych, cukrzycą typu 1 i typu 2 oraz cukrzycą ciężarnych, zapobieganiem powikłań cukrzycy, w tym – zespołowi stopy cukrzycowej, otyłości, nefropatii, retinopatii, angiopatii, neuropatii, edukacją związaną z postępowaniem w przypadku hipoglikemii i hiperglikemii. Wykonujemy badania laboratoryjne (m.in. pomiar glukozy, hemoglobiny glikowanej, krzywej cukrowej, gospodarki lipidowej, hormonów), badania naczyniowe USG (Doppler), badania USG jamy brzusznej, w tym nerek i trzustki oraz specjalistyczne badania okulistyczne, instruktaż wstrzyknięć – metoda klasyczna, obsługa różnorodnych penów, naukę obsługi glukotestów, gleukometrów.