Poradnie specjalistyczne

Świadczenia w poradni psychologicznej wykonywane są wyłącznie odpłatnie.

Dr Joanna Szymańska nie przyjmuje do odwołania.